Je kunt op het circuit de Lage Paarden motorsport bedrijven maar…………..je dient wel rekening te houden met een aantal regels. Het zou zonde zijn als jij door de overlast die jij veroorzaakt de mogelijkheid tot het beoefenen van de sport voor anderen verpest. Denk altijd aan wat jij er zelf van zou vinden als je last ondervindt van anderen. Alleen als jij je netjes gedraagt kunnen we met zijn allen plezier blijven beleven aan onze mooie sport.

ONZE HUISREGELS

 • Onze vergunning staat géén trainingen/wedstrijden voor quad-motoren toe….!!!!
 • De maximale geluidsgrenswaarde op ons terrein is 94dB(A). Motoren die niet aan deze grenswaarde voldoen worden zonder discussie van deelname aan vrije trainingen/wedstrijden uitgesloten;
 • Met je motor op de openbare weg rijden is ten strengste verboden;
 • Buiten de baan rijden is ten strengste verboden. Stap af en loop rustig naar het rennerskwartier;
 • Het toegangspad tot ons circuit is geen plaats om je motor schoon te rijden. Het onderhoud van het toegangspad kost tijd en geld, onze tijd en jouw geld!!!
 • Het is ten strengste verboden motoren af te spuiten op het circuit;
 • Ons circuit is een hard circuit. Bij droogte kan stofontwikkeling ontstaan. Voor aanvang van elke training zal, in tegenstelling tot voor wedstrijden, niet altijd gesproeid kunnen worden om het circuit stofvrij te krijgen. Je zult begrijpen dat onze buren het niet prettig vinden dat hun hooiland dik onder het stof komt. In voorkomende situaties kan de medewerker die terreindienst heeft besluiten de training stil te leggen. Zo’n besluit te moeten nemen is niet leuk maar heb daar dan asjeblieft wel begrip voor;
 • Ruim je eigen afval op en scheep daar niet de medewerkers van de motorclub mee op. Deponeer troep in de afvalbakken die op het terrein staan of liever nog neem het mee naar huis. Neem afval dat olieresten bevat in ieder geval mee naar huis en stop dat niet “stiekem” tussen jouw afval die je bij ons achterlaat;
 • Gooi flesjes en fritesbakjes niet langs de baan of in de sloten. Tijdens maaiwerkzaamheden slaan flesjes stuk en kunnen op de baan terechtkomen. Jij hebt toch geen zin in een lekke band wel? Lever lege flesjes in en deponeer fritesbakjes in de daarvoor bestemde afvalbakken;
 • Het terrein biedt voldoende mogelijkheid om te parkeren tenminste……als iedereen de ruimte optimaal benut. Er gaan veel makke schapen in een hok toch?? Volg daarom de aanwijzingen van medewerkers van de vereniging op en pas je een beetje aan. Laat in ieder geval het toegangspad vrij zodat ingeval van nood de ziekenwagen vrije doorgang heeft;
 • Iedere coureur is verplicht zich voor aanvang van zijn/haar training te melden in het clubhuis;
 • Iedere coureur is verplicht zijn/haar start-/trainingsbewijs aan de dienstdoende medewerker te tonen als hij/zij zich voor de training in het clubhuis meldt;
 • Als je wilt trainen of wilt deelnemen aan een clubwedstrijd is een start- of trainingsbewijs van de KNMV verplicht omdat we de clubwedstrijden organiseren onder auspiciën van de KNMV. Uitsluitend trainen is ook mogelijk met een start- of trainingsbewijs van de MON. Zonder geldige verzekering wordt er niet gereden;
 • Uitsluitend coureurs met een geldige Nederlandse licentie (lees verzekering) worden tot vrije trainingen toegelaten. Trainen met een licentie van een buitenlandse motorsportbond alsmede een FIM-licentie is niet toegestaan!!!;
 • Trainingsmogelijkheden zijn er gedurende de zomertijd op dinsdagen van 15u00-19u00 en op zaterdagen van 13u00-17u00. Indien er een (club)wedstrijd georganiseerd worden is er uiteraard géén trainingsmogelijkheid.
  Een coureur die niet lid is van de MCC Neerijnen betaalt € 15,00 per trainingssessie aan de dienstdoende medewerker;
 • Het gebruik van een milieumat is verplicht!!!!! Instanties komen regelmatig grondmonsters nemen om te controleren of wij de verworven milieuvergunning nog steeds “verdienen”.

Het bestuur treedt streng op tegen overtreders van de hierboven gestelde regels.
De lichtste maatregel die het bestuur zal nemen is uitsluiting van deelname aan vrije training of wedstrijd. De zwaarste maatregel zal zijn dat het bestuur een coureur die de regels bij herhaling aan de (cross)laars lapt als lid van de vereniging zal royeren!!